Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wie is verantwoordelijk voor de controle van deze installaties

In de woning
Als huiseigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor de veiligheid in uw woning, dus ook voor de veiligheid van de gas- en elektra-installaties in uw huis. Als u een woning huurt, is dat de verantwoordelijkheid van uw woningcorporatie of particuliere verhuurder.
Als u als huiseigenaar wilt dat de gas- en elektra-installaties gecontroleerd worden, kunt u daar een vakbekwame installateur of het energiebedrijf voor inschakelen. De controle kost u geld. Vraag één of enkele offertes aan, voordat u een opdracht verleent. Twijfelt u als huurder aan de veiligheid van uw installatie of is er door een vorige bewoner ‘geklust’ aan de installatie? Dan kan het verstandig zijn om uw verhuurder daarop te wijzen, aangezien die als eigenaar verantwoordelijk is voor de naleving van de voorschriften.
 
Buiten de woning
De energiebedrijven zijn, als ‘netbeheerder’ van de leidingen, verantwoordelijk voor de kwaliteit van gas- en elektraleidingen in de straat, tot en met de meter. De energiebedrijven controleren hun netwerk regelmatig. De Dienst uitvoering en toezicht Energie ziet toe op de naleving. Deze dienst is een onderdeel van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) en valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken.

Hoe weet ik of een installateur vakbekwaam is?

Eind jaren negentig zijn de vakbekwaamheidseisen voor installateurs uit de wet geschrapt. Iedereen kan zich op dit moment dus installateur noemen.
 
UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Een deel van de leden van deze vereniging beschikt over een Waarborgcertificaat. Dit certificaat wordt verleend aan installatiebedrijven die werken volgens een bepaald kwaliteitssysteem.

Het Waarborgcertificaat, met een geldigheid van drie jaar, kon verstrekt worden tot en met 31 december 2003. De geldigheid van een aantal certificaten duurt dus nog voort.
Na de genoemde datum kan de installateur overstappen op het KOMO-Instalcertificaat. Met dit certificaat wil men garanderen dat de installatie voldoet aan de regelgeving en private afspraken binnen de installatiebranche.
 

Het is een initiatief van de branchevereniging UNETO-VNI. Op de site van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector http://www.stichtingkbi.nl staat een actuele lijst van de certificaathouders. Overigens: ook installateurs die niet beschikken over Waarborgcertificaat of KOMO-Instal kunnen vakbekwaam zijn.

Daarnaast kunt u terecht bij Sterkin. Sterkin beheert het register van de erkende installateur. Dankzij de eisen die Sterkin aan de 11.000 erkende installateurs stelt en de onafhankelijke controles, weet de consument zeker dat een erkende installateur vakbekwaam is.
 

Consumenten kunnen eenvoudig een erkende installateur in de buurt (via postcode) vinden via: www.erkendinstallatiebedrijf.nl.

Hoe weet ik zeker of de installaties in mijn woning veilig zijn?

Gas- en elektra-installaties in woningen zijn over het algemeen veilig. Er zijn enkele dingen die u als huiseigenaar zelf kunt doen om er zeker van te zijn dat ze daadwerkelijk veilig zijn. Gebruik onze een checklist voor elektra-installaties en voor gasinstallaties.
 

Elektra-installaties

 • Laat werkzaamheden aan elektrische installaties over aan een installateur.
 • Laat de installatie regelmatig controleren door een installateur. Vaak kunt u aan een sticker op de installatie zien wanneer deze voor het laatst is gecontroleerd.
 • Laat ook een installatie van voor 1975 voorzien van een 30 mA aardlekschakelaar of aardlekautomaat. Installaties van na 1975 beschikken hier al over.
 • Test de aardlekschakelaar twee keer per jaar, bijvoorbeeld bij de ingang van zomer- en wintertijd. Na indrukken van de testknop ‘T’ moet de installatie direct automatisch uitgeschakeld worden. Gebeurt dit niet, waarschuw dan direct uw installateur. Een volledige handleiding voor gebruik van aardlekschakelaar of aardlekautomaat moet bij uw stoppenkast hangen.
 • Laat eens in de tien jaar uw installateur een eenvoudige controle uitvoeren op werking van de aardlekschakelaars, op de aardverspreidingsweerstand en op de isolatieweerstand, plus een visuele controle.
 • Waarschuw een installateur als toestellen, kranen of andere metalen delen ‘onder stroom staan’. U voelt dan een elektrische schok bij aanraking. Dat kan heel gevaarlijk zijn, vooral voor kleine kinderen. Trek direct de stekker uit het stopcontact.
 • Houdt u zich nauwkeurig aan de gebruiksaanwijzing van toestellen.
 • Vrijwel alle elektrische toestellen produceren warmte. Ventilatie is daarom van belang. Sluit dus nooit ventilatieopeningen af en zorg voor voldoende ruimte rondom het toestel.
 • Sluit toestellen aan op een stopcontact in dezelfde ruimte als waar u het toestel gebruikt. Dus geen toestel in de badkamer gebruiken en (met behulp van een verlengsnoer) aansluiten op een stopcontact in de slaapkamer.
 • Als een stekker niet past in een stopcontact, is dat gedaan voor uw veiligheid. Gebruik geen trucs om de stekker toch passend te maken.
 • ‘Repareer’ nooit een smeltveiligheid (‘stop’). Hierdoor worden noodzakelijke beschermingsmaatregelen teniet gedaan.
 • Werk nooit aan een installatie als er spanning op staat. Zet toestellen eerst uit of trek de stekker uit het stopcontact.

Gasinstallaties

 • Laat werkzaamheden aan gasinstallaties over aan een installateur.
 • Laat gastoestellen regelmatig (1 x per 1 à 2 jaar) schoonmaken en controleren door een installateur. Daarbij moet ook gekeken worden of het toestel voldoende luchttoevoer heeft. Vaak kunt u aan een sticker op de installatie zien wanneer deze voor het laatst is gecontroleerd.
 • Bij het vervangen van een toestel moeten ook de leidingen worden gecontroleerd. In risicosituaties is een gerichte controle van belang. Bijvoorbeeld als in vergelijkbare situaties lekkages optreden.
 • Waarschuw het energiebedrijf (of een installateur) als u gas ruikt buiten of in de woning en sluit de hoofdkraan. Vermijd vuur of vonkvorming en schakel geen elektrische verlichting of toestellen in of uit.
 • Houdt u zich nauwkeurig aan de gebruiksaanwijzing van toestellen.
 • Naast explosiegevaar bestaat ook het gevaar van koolmonoxidevergiftiging. Goede ventilatie is nodig voor de verbranding; stop daarom nooit ventilatiegaten dicht.
 • Afvoerloze (‘open’) geisers zijn gevaarlijk. De verbrandingsgassen hopen zich bij slechte ventilatie op in uw huis en kunnen koolomonoxidevergiftiging veroorzaken. Schakel een installateur in om een geiser met goede afvoer naar buiten te installeren.
 • Oude gaskachels kunnen bij slechte ventilatie ook problemen veroorzaken. Schakel een installateur in om de kachel en de afvoer te controleren.
 • Hebben u en uw huisgenoten regelmatig hoofdpijn? Dit kan veroorzaakt worden door koolmonoxidevergiftiging. Raadpleeg niet alleen uw dokter, maar ook uw installateur.
 • Wees heel voorzichtig met tweedehands toestellen. De kans is groot dat ze niet meer goed werken en dus gevaarlijk zijn. U kunt een tweedehands toestel wel laten controleren door een installateur.

Twijfelt u als huurder aan de veiligheid van uw installaties of is er door een vorige bewoner ‘geklust’ aan de installaties? Dan kan het verstandig zijn om uw verhuurder daarop te wijzen, aangezien die als eigenaar verantwoordelijk is voor de veiligheid van de installaties.

Wat is koolmonoxide?

Koolmonoxide (CO) ontstaat bij onvolledige verbranding van koolstofhoudende stoffen (zoals olie, kolen, gas en hout). Onvolledige verbranding vindt plaats als er niet genoeg zuurstof in een ruimte aanwezig is.
 
Koolmonoxide is zo gevaarlijk omdat het reukloos is. Het gas wordt 300 keer sneller in het bloed opgenomen dan zuurstof.
 
Daardoor ontstaat zuurstofgebrek in vitale organen zoals hart en longen en kunnen slachtoffers van een koolmonoxidevergiftiging overlijden.
 
Koolmonoxidevergiftiging kan optreden in een slecht geventileerde ruimte met een gastoestel waarvan de verbrandingsgassen niet goed worden afgevoerd.
 
Zoals een open geiser of een oude gaskachel. In een ruimte met alleen cv-radiatoren bestaat deze kans niet.

Hoe voorkom ik koolmonoxidevergiftiging?

In de eerste plaats door te zorgen voor een veilige installatie. Verder zijn er in sommige doe-het-zelf zaken elektronische koolmonoxidemelders te koop.
 

Let daarnaast op de volgende zaken:

 • De kleur van de waakvlam van uw geiser. Is de vlam oranje of hoger dan normaal, dan komt er koolmonoxide vrij. De vlam in een goed afgestelde geiser is blauw.
 • Een schoorsteen waarbij kolen, olie of hout gestookt wordt moet tenminste een keer per jaar geveegd worden. Een schoorsteen voor een gasgestookt kanaal moet ieder jaar worden nagezien en zonodig geveegd.
 • De moderne ‘gesloten’ geisers zorgen zelf voor voldoende zuurstof. Er is dan nooit sprake van koolmonoxidevorming.
 • Sluit in (goed geïsoleerde) nieuwbouwwoningen nooit de luchtaanvoer en -afvoerkanalen af, ook niet tijdens koude winters. Stop in oude woningen niet alle kieren en gaten dicht. Deze zorgen voor noodzakelijke ventilatie. Kijk op http://www.woonbond.nl voor de Ventilatietoets.
 • Wilt u weten hoe u verstandig kunt isoleren met oog voor de ventilatie? Denk dan eens aan een Energie Prestatie Advies: een maatwerkadvies voor uw huis.

Wat moet ik doen als ik gas ruik buiten of in mijn woning?

1. Waarschuw het energiebedrijf of een vakbekwame installateur.
 

2. Sluit de hoofdkraan.
 

3. open deuren en ramen.
 

4. vermijd vuur of vonkvorming.
 

5. schakel geen elektrische verlichting of toestellen in of uit.

Welke cv-ketel neem ik?

Het kiezen van een cv-ketel hangt van veel factoren af. Het belangrijkste is natuurlijk dat uw woning, hoe koud het buiten ook wordt, verwarmd wordt.
Als stelregel geldt een vermogen van 45 Watt per kubieke meter woninginhoud. Uiteraard bij een goed geïsoleerde woning. Twijfelt u, neem dan 50 Watt per kubieke meter.
 

Voorbeeld: Een goed geïsoleerde woning met een totale inhoud van 400 m³ heeft een cv-ketel nodig van tenminste (400 m³ x 45 Watt) 18000 Watt, oftewel 18 kW.
 

Een belangrijke factor is uw persoonlijke situatie. U wilt warm water, een bad snel vullen, of twee warm water kranen tegelijk open hebben. Afhankelijk van uw keus is een type ketel noodzakelijk.
 

 • U heeft de mogelijkheid om de condensafvoer van de ketel op de riolering aan te sluiten, of die is al aanwezig. Kies voor een HR-ketel.
 • Hoeveel warm water wenst u? Wilt u snel een bad vullen of tegelijk twee kranen gebruiken? Kies voor een cv-ketel met indirect gestookte boiler.
 • U heeft al een boiler of geiser. En u wilt die behouden: Kies voor een single ketel.
 • Is er voldoende ruimte om de gewenste cv-ketel te plaatsen. Houdt rekening met een verplichte ruimte van 10 cm. links en rechts van het toestel.

Wanneer is het nodig om een CV-toestel te vervangen?

Een reden kan zijn dat uw CV-toestel is afgeschreven. Na een gemiddelde levensduur van 15 jaar waarin het toestel 24 uur per dag actief is, is vervanging eens noodzakelijk.
 

Of misschien verbruikt uw inmiddels verouderde VR-toestel (Verbeterd Rendement) wel zo veel energie, dat het rendabeler is om (eerder dan gepland) een HR-toestel (Hoger Rendement) aan te schaffen. Voor elke euro gas geeft een HR immers meer warmte dan een VR. Nog beter is een toestel met Super Hoog Rendement, zoals de ATAG Blauwe Engel. Ook kan het zijn dat uw huidige installatie te weinig capaciteit heeft om alle vertrekken goed te verwarmen of misschien levert uw CV-toestel wel minder warmwater dan u eigenlijk zou willen.

Wilt u meer informatie?

Kom in contact met een van onze ervaren medewerkers via
Tel. (045) 532 78 64